ENDÜSTRİYEL ZEMİN

Endüstriyel Zemin

Bu tip betonların ortak özellikleri yüksek yük taşıma kapasiteleri, çatlak oluşumunu minimize etmeleridir.
Ayrıca donatı olarak kullanılan çelik tel veya sentetik lifler, donatı işçiliğini ortadan kaldırdığı için zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanır.

İyi bir planlama yapılmadan ve gerekli bilgi birikimine sahip olmadan inşa edilen zemin, kendi özelliği itibarıyla, karşılaşacağı mekanik, termik ve kimyasal zorlamalar neticesinde,kısa süreler sonunda deforme olup, telafisi zor zararlara sebebiyet vermektedir.

Sağlıklı bir tamiratın, zorlukları ve pahalılığı dışında,
tamir süresince işletmenin atıl kalmasını da dikkate aldığımızda, getireceği mali yük, tamirat süreci ve sonrasındaki üretimdeki aksamalar neticesi taahütlerin zamanında yerine getirilememesi ve bu süre içerisinde işletmenin bir şantiye görünümüne girmesi, konunun önemini daha bariz bir şekilde göstermektedir. 

Endüstriyel zemin betonların uygulama alanlarından en önemlileri; fabrika zeminleri, soğuk hava depoları, şoklama odaları, havaalanı zeminleri, limanlar ve benzin istasyonlarıdır.